Charles Lagendijk (1961)

schilder. musicus.

'Voor mijzelf is ieder schilderij een verbeelding van muziek. Hoe luistert iemand naar muziek? De een zal getroffen worden door de vorm waarin een compositie is gevat, een ander heeft alleen oor voor klankkleuren en timbres, een derde laat de muziek over zich heen komen zonder te weten welke aspecten hij beleeft. Alles mag, maar je kunt als luisteraar nog zulke prachtige vondsten in struktuur, kleur of melodie ontdekken, waar het om gaat is dat je geraakt wordt.

Datzelfde geldt ook voor mijn schilderijen. Ik denk goed na over vorm, compositie, kleur, maat en textuur, maar wat uiteindelijk telt, is dat het eindresultaat mij, maar ik hoop ook de beschouwer, een klein geluksgevoel geeft.

Ik kan schilderen wat ik wil, zonder daarbij een trend te volgen of een stijl te willen aanhangen. Ik heb zeker niet de behoefte een vernieuwer te zijn, al schaar ik mij graag achter een uitspraak van Stravinsky die zei zich niet te kunnen voorstellen dat zijn muziek op de luisteraar een vreemde indruk zou maken.'